پرچم کانادا

پرچم کانادا

معرفی و آشنایی با نمادهای ملی کانادا

هر کشوری نمادهای خاص خود را دارد و بدون شک کانادا از این قاعده مستثنا نیست. نمادها تا حدی نشان‌دهنده بخشی از تاریخچه کشور هستند و هر یک مفهوم جداگانه‌ای دارند. در واقع کانادا و مردمان آن در کشورهای مختلف، توسط این نمادهای ملی شناخته می‌شوند.
ادامه مطلب
X