برنامه مناطق شمالی و روستایی

مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا

برنامه مهاجرت روستایی و شمالی کانادا برای کمک به ورود مهاجران کارگر ماهر جدید به جوامع کوچکتر طراحی شده است.

این برنامه 5 ساله مهاجرت فدرال برای کمک به جوامع کوچکتر با افزایش جمعیت و کمبود نیروی کار طراحی شده است ، که برای جذب و حفظ مهاجران جدید تلاش می کنند.

این یک برنامه محور جامعه است که هدف آن گسترش منافع مهاجرت است.

برنامه مناطق شمالی و روستایی
آیا نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟ تنها کافیست یک وقت مشاوره رزرو کنید

ما با خدمات پیشرفته مشتریان خود را تا آخرین لحظه حمایت می‌کنیم

X