دعاوی مالک و مستاجر

Landlord and Tenant Board (LTB)

The Landlord and Tenant Board (LTB) resolves:
disputes between residential landlords and tenants
eviction applications filed by non-profit housing co-operatives
The LTB also provides information about its practices and procedures and the rights and responsibilities of landlords and tenants under the Residential Tenancies Act.

آیا نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟ تنها کافیست یک وقت مشاوره رزرو کنید

ما با خدمات پیشرفته مشتریان خود را تا آخرین لحظه حمایت می‌کنیم

X