دادگاه دعاوی کوچک

Small Claims Court

If believe you are owed money for the return of personal property, you can sue that person or business in Small Claims Court for $35,000 or less.
If what you are owed is more than $35,000, you can still file in Small Claims Court if you are willing to waive the amount over $35,000.

آیا نیاز به راهنمایی بیشتر دارید؟ تنها کافیست یک وقت مشاوره رزرو کنید

ما با خدمات پیشرفته مشتریان خود را تا آخرین لحظه حمایت می‌کنیم

X