ساسکچوان پیشتاز استانهای کانادا در زمینه رشد و توسعه مشاغل

ساسکچوان دارای بالاترین میزان رشد شغلی در کانادا، در ماه دسامبر

آخرین آمار نشان میدهد که میزان رشد شغلی در سراسر کشور افزایش یافته است و استان ساسکچوان در این زمینه پیشرو بوده است و وضعیت بهتری نسبت به سایر استانها دارد.

بر اساس نظرسنجی نیروی کار در ماه دسامبر (Labour Force Survey)، ساسکچوان بالاترین نرخ رشد شغلی ماه به ماه را در میان استانهای کانادا ثبت کرد.

ساسکچوان در ماه دسامبر ۲۰۲۱، ۶۰۰۰ شغل ایجاد کرد که نسبت به ماه نوامبر ۲۰۲۱، یک افزایش ۱٫۱ درصدی را نشان میدهد.

بخشهای خدمات تخصصی، علمی و فنی بیشترین افزایش را داشتند و دستاوردها در مشاغل تمام وقت، عمدتاً در میان مردان بین سنین ۲۵ تا ۵۴ سال بوده است.

در ماه دسامبر، میزان بیکاری در ساسکچوان، ۵٫۴ درصد بود و به سطح درصد بیکاری قبل از پاندامی کوید در مناطق کلانشهرهای ساسکتون (Saskatoon) و رجینا (Regina) رسید.

بر اساس داده های استانی، بیشترین دستاوردهای سالانه مربوط به مراقبتهای بهداشتی و کمک های اجتماعی با ۸۰۰۰ شغل بیشتر، کارهای حرفه ای با ۷۴۰۰ شغل بیشتر و کارهای مرتبط در زمینه ساخت و ساز با ۴۷۰۰ شغل بیشتر بوده است. این آمار همچنین نشان میدهد که در همین مدت زمان، تعداد مشاغل در بخش خصوصی با ۱۰٫۸۰۰ شغل، اشتغال زنان با ۱۰٫۶۰۰ شغل و اشتغال جوانان با ۷٫۷۰۰ شغل افزایش یافته است.

حتی با نوسانات اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، ساسکچوان به ایجاد مشاغل ادامه داد و به صورت مداوم، میزان بیکاری در این استان در پایینترین سطح بین سایر استانهای کانادا قرار داشت.

وزیر مهاجرت و آموزش شغلی این استان، Jeremy Harrison در بیانه ای مطبوعاتی گفت که استان ما در سال ۲۰۲۲ در زمینه رشد اقتصادی، رشک برانگیز خواهد بود. او ادامه داد که موفقیت ما به دلیل اخلاق کاری باورنکردنی و انعطاف پذیری کارآفرینان ساسکچوان است که علیرغم چالش های بی سابقه، به ایجاد شغل و فرصت کاری ادامه داده اند.

در همین حال، اقتصاد کانادا در ماه دسامبر ۵۵،۰۰۰ شغل ایجاد کرد و درصد بیکاری از ۶ در ماه نوامبر به پایینترین سطح در طول ۲۲ ماه قبل از آن یعنی به ۵٫۹ درصد کاهش یافت.

بر اساس یک نظر سنجی، پس از کاهش تعداد مهاجران به دلیل محدودیت های سفرهای بین المللی، اخیراً دوباره این تعداد به سطوح قبل از همه گیری کوید برگشته است. در ماه دسامبر، تعداد کل مهاجران بسیار جدید در سنین کاری (۲۵ تا ۵۴ سال) نسبت به دو سال قبل ۰٫۶ درصد یا ۵۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۱، کانادا به هدف مهاجرتی خود با صدور اقامت دائم برای ۴۰۱٫۰۰۰ نفر رسید و دولت فعلی میخواهد این هدف را برای سال آینده به ۴۱۱٫۰۰۰ نفر افزایش دهد.

برنامه های مهاجرتی مختلفی برای ایالت ساسکچوان وجود دارد. با تماس با دفتر حقوقی و مهاجرتی پیام از طریق این ایالت اقامت دائم کانادا را دریافت کنید.

X