ایالت انتاریو ۹۰۰۰ نفر را برای اقامت دائم در سال ۲۰۲۱ نامزد کرد

نگاهی به مهاجرت به انتاریو در سال ۲۰۲۱ و راهنمای برنامه های اقامتی استانی

انتاریو در سال ۲۰۲۱، ۹۰۰۰ نفر متقاضی مهاجرت را برای اقامت دائم انتخاب کرد. این تعداد صدها نفر ییشتر از هدف برنامه ریزی شده بود.

درماه مه گذشته، برنامه مهاجرتی استان انتاریو (ONIP) اعلام کرد که مجاز است پذیرای ۸۶۰۰ تازه وارد در سال ۲۰۲۱ باشد. از این تعداد ۲۵۰ نفر میتوانستند در مشاغل سطح مهارت (NOC) C، که معمولاَ فقط تحصیلات دوره دبیرستان را میخواهدمشغول به کار بشوند. به اضافه قبل از پایان سال، انتاریو ۴۰۰ نامزد اضافی دیگر را از دولت فدرال به اضافه بر سهمیه ویژه خود انتخاب کرد.

این اولین بار نیست که انتاریو از سهمیه ویژه خود فراتر میرود. در سال ۲۰۲۰، انتاریو ۸۰۵۴ متقاضی اصلی را برای درخواست اقامت دائم کانادا معرفی کرد، در حالیکه در ابتدا سهمیه این استان ۷۳۵۰ نفر بودند.

در کانادا، دولت فدرال به هریک از استانها تعداد مشخصی نامزد رابرای انتخاب جهت مهاجرت و اقامت دائم اختصاص میدهد. انتخاب هریک از این نامزدها توسط ایالت مورد نظر پشتیبان درخواست مهاجرت آنها در دولت فدرال خواهد شد و امتیاز اکسپرس انتری آنها را به میزان قابل توجهی بالا میبرد. نامزدهای استانی به دولت فدرال نشان میدهند که این متقاضی میتواند در حمایت از اهداف آن استان برای رشد اقتصادی و جمعیت تأثیر گذار باشد. سال گذشته Monte McNaughton وزیر مهاجرت انتاریو از دولت فدرال خواست تا سهمیه مهاجران را برای این استان در حمایت از کمبود نیروی کار موجود، افزایش دهد.

انتاریو مانند اکثریت استانهای کانادا به غیر از کبک و نوناووت، در برنامه های نامزدی استانی (PNP) مشارکت میکند. PNP به دولتهای استانی این امکان را میدهد که برنامه های مهاجرتی برای افراد با مهارت های مورد نیاز خود ایجاد کنند.

مهاجرت از طریق استان انتاریو برای داوطلبان اکسپرس انتری

برای دریافت نامزدی استانی انتاریو از طریق اکسپرس انتری، ابتدا باید واجد شرایط یکی از برنامه های اکسپرس انتری فدرال باشید. اکسپرس انتری که یک سیستم مدیریت درخواست مهاجرت انلاین است، به داوطلبان واجد شرایط بر اساس یک رتبه بندی جامع (CRS) امتیاز میدهد. کاندیدهایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده اند یک دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم دریافت میکنند. با این دعوتنامه متقاضیان میتوانند برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند.

اگر از یکی از استانها به عنوان نامزد انتخابی آن استان انتحاب شوید، ۶۰۰ امتیاز به طور اتوماتیک به امتیاز اکسپری انتری فدرال شما اضافه میشود و از طریق کلاس نامزد استانی برای مهاجرت درخواست میدهید. این ۶۰۰ امتیاز شماره را به بالای استخر فدرال سوق میدهد و به شما امکان میدهد برای قرعه کشی اکسپرس انتری مخصوص PNP واحد شرایط شوید.

استان انتاریو شامل سه برنامه نامزدی استانی بر اساس سرمایه انسانی (Human Capital) می باشد:

1 – Human Capital Priorities.

2 – Skilled Trades

3 – French-Speaking Skilled Worker

ایالت انتاریو دعوتهای دوره ای را برای نامزدهای اکسپرس انتری برگزار میکند تا بتوانند برای نامزدی استانی تحت هر سه برنامه بالا درخواست دهند.

برنامه های مهاجرتی مخصوص استان انتاریو

استان انتاریو برنامه های مهاجرتی خود را خارج از سیستم اکسپرس انتری فدرال نیز اجرا میکند. سال گذشته انتاریو سیستم EOI یا ابراز علاقه برای زندگی در انتاریو را برای برنامه های مهاجرتی خود برگزار کرد.

از طریق سیستم EOI ، انتاریو پروفایل های نامزدها را بر اساس یک ماتریس امتیازدهی رتبه بندی میکند. نامزدها برای تحصیل، تجربه کاری و مقصد مورد نظر در انتاریو و سایر عوامل امتیاز دریافت میکنند.

پنج برنامه وجود دارد که میتوانید با درست کردن پروفایل در سیستم EOI انتاریو واجد شرایط باشید؛

1 – Master’s Graduate Stream

2 – Ph.D. Graduate Stream

3 – Foreign Worker Stream

4 – International Student

5 – In-Demand Skills Stream

ایالت انتاریو دعوتهای دوره ای را برای نامزدهای موجود در مجموعه EOI برگزار میکند تا بتوانند برای نامزدی استانی تحت پنج برنامه بالا درخواست دهند.

استان انتاریو سیستم EOI را با جریان های گارگران خارجی (Foreign Worker Stream) و دانشجویان بین المللی (International Student) در ماه آوریل آغاز و سپس در ماههای بعدی سایر جریان های بالا را به آنها اضافه کرد.

با تماس با دفتر حقوقی و مهاجرتی پیام از طریق ایالت انتاریو، اقامت دائم کانادا را در یافت کنید.

X